ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชฑูตฯ : นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Carlos Velástegui รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอกวาดอร์ News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชฑูตฯ : นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Carlos Velástegui รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอกวาดอร์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Carlos Velástegui รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอกวาดอร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฯ ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เอกวาดอร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยว เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนการติดต่อระหว่างประชาชนกับประชาชน

 

sources:

https://www.cancilleria.gob.ec/nueve-embajadores-presentar…/

https://twitter.com/CancilleriaEc/status/1176610935101960197