ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชฑูตฯ : พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒ News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชฑูตฯ : พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว พนักงานท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนชุมชนชาวไทยในกรุงลิมา สาธารณรัฐเปรูเข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน ด้วยต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ในน้ำพระราชหฤทัยอันเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทรงอาทรห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์ตลอดการครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี

เวลา ๑๐.๔๕ น. นางชญานิษฐ์ ปาสาทิกะ อุปทูต ประธานในพิธี ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที เสร็จสิ้นพิธี