ประกาศและประชาสัมพันธ์สถานเอกอัครราชทูตฯ  : สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญชุมชนไทยและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว News

ประกาศและประชาสัมพันธ์สถานเอกอัครราชทูตฯ : สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญชุมชนไทยและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ขอเรียนเชิญชุมชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มอบของบริจาคและเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชรา Centro de Atención Residencial (CAR) Virgen Del Carmen เขต San Miguel เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีกำหนดการดังเอกสารแนบ