กระทรวงการต่างประเทศ

                          

 

Address: 678 Coronel Portillo Avenue, San Isidro, Lima, Peru  

Tel. +51 1 637 5620 - 1

E-mail – thailim@mfa.go.th

E-mail for inquiries on Thai Visa – thaiembassylima@gmail.com