กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้ง/แผนที่ โทรศัพท์ อีเมล์

Royal Thai Embassy
Jabriya Area,Block 6, Street 8,
Villa 1 P.O. Box 66647
Bayan 43757 Kuwait


Tel. (96-5) 2531-7530-1, 2531-4870
VOIP: 522301,522302,522303, 522305
Fax. (96-5) 253317532

E-mail : thaiemkw@kems.net
Website : http://www.thaiembassy.org/kuwait


Office Hours :08.30-14.30
Visa and Consular section : 08.30-12.30
Weekend Friday and Saturday