กระทรวงการต่างประเทศ

สารจากเอกอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ยินดีให้บริการข่าวสาร ข้อมูล และสาระความรู้เกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจ         และภาคธุรกิจต่าง ๆ ของคูเวตทางเว็บไซต์นี้แก่คนไทย
     
ผมขอเชิญชวนทุกท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้
ส่งข่าวสาร และข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อท่านทางอีเมล์ และหากท่านมีคำถาม หรือประสงค์จะได้รับข้อมูลธุรกิจเฉพาะสาขา             ท่านสามารถเขียนอีเมล์มาที่ info@thaibizkuwait.com หรือเขียนขึ้นกระดานสนทนาของเว็บไซต์ ที่ http://thaibizkuwait.com/forum/  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมจะตอบข้อซักถามของท่าน โดยเร็วที่สุด

     
ผมหวังว่าเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจไทย – คูเวต จะพัฒนาเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารของชุมชนชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ นักศึกษา ประชาชน หรือผู้ที่มีความสนใจและประสงค์จะได้รับข้อมูลธุรกิจเกี่ยวกับคูเวต ทั้งนี้       สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากทุกท่านในการปรับปรุงเว็บไซต์ การให้บริการข้อมูลให้ดีขึ้นต่อไป

                                   
นายสุรศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์                                
เอกอัครราชทูต  ณ คูเวต