ข่าวเด่น : การจัดงาน ASEAN Family Day ของคณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต News

ข่าวเด่น : การจัดงาน ASEAN Family Day ของคณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต (ASEAN Committee in Kuwait – ACK)  ได้จัดงาน ASEAN Family Day ที่ศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยคูเวต การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมประจำปีของ ACK เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สอท. อาเซียนในคูเวต และชุมชนของประเทศสมาชิกอาเซียนในคูเวต

ออท. ในฐานะประธาน ACK กล่าวขอบคุณชุมชนอาเซียนที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม  ของอาเซียน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมถึงประมาณ 300 คน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาเซียน โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอาเซียนสุดท้ายของปี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเต้นซุมบ้า การเล่นเกมส์ การแข่งฟุตบอลกระชับมิตร การจับสลากของรางวัล การออกร้านอาหารประจำชาติและรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้างความสามัคคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาเซียนในประเทศเจ้าบ้านได้เป็นอย่างดี