ข่าวเด่น : การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 News

ข่าวเด่น : การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 61 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในงานคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงแรม  Crowne Plaza มีข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงต่าง ๆ ของคูเวต ภาคเอกชน คณะทูต และชาวไทยในคูเวตร่วมงานประมาณ 300 คน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศคูเวต ได้แก่ ออท. Ali Suleiman Al-Saeed ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศ กิจการเอเชีย ออท. ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธ.ค. สำหรับคนไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-คูเวตกว่า 55 ปี ที่ครอบคลุมสาขาความร่วมมือที่หลากหลายและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 และเรื่องสำคัญที่ไทยจะผลักดัน รวมถึงความซาบซึ้งในน้ำใจของมิตรของไทยทั่วโลกที่แสดงให้เห็นในกรณีการให้ความช่วยเหลือเยาวชนไทยที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง ภายในงานได้จัดให้มีการสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้และได้จัดซุ้มอาหารไทยสำหรับผู้ร่วมงานด้วย