ข่าวเด่น : การร่วมกิจกรรมการกุศลในโอกาสวันอาสาสมัครโลกจัดโดยกระทรวงกิจการสังคมคูเวต News

ข่าวเด่น : การร่วมกิจกรรมการกุศลในโอกาสวันอาสาสมัครโลกจัดโดยกระทรวงกิจการสังคมคูเวต

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 61 นายดุสิต เมนะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกิจกรรมการกุศลในโอกาสวันอาสาสมัครโลก จัดขึ้นโดยกระทรวงกิจการสังคมคูเวต โดยมี Sheikha Al-Adwani รองปลัดกระทรวงกิจการสังคมคูเวตเป็นประธาน งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ข้อมูลและการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสังคมขององค์กรการกุศล โรงเรียน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดซุ้มประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย