ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมกิจกรรมการกุศลงานเทศกาล LCC Mission Festival 2018 News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมกิจกรรมการกุศลงานเทศกาล LCC Mission Festival 2018

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เอกอัครราชทูตดุสิต เมนะพันธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ คู่สมรส และลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมการกุศลงานเทศกาล LCC Mission Festival ประจำปี 2561 ของคณะกรรมการโบสต์ Life Connection Church (LCC)  ณ Fintas Wedding Hall เพื่อตอบแทนน้ำใจของสมาชิกคณะกรรมการโบสถ์ชาวฟิลิปปินส์ที่ส่งคณะแพทย์และพยาบาลสนับสนุนกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดมา โดยกิจกรรมในงาน ได้แก่ การร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารไทยแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีประมาณ 400 คน และนำเงินรายได้ทั้งหมดมอบแก่ LCC เพื่อเป็นการกุศล