ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61 สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมี ออท. ดุสิต เมนะพันธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว รวมทั้งชุมชนคนไทยในคูเวต เข้าร่วมงาน ประมาณ 60 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้มีพิธีสวดพระพุทมนต์ นั่งสมาธิ และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ