ข่าวเด่น : ผู้บริหารโรงพยาบาลปิยะเวทเยือนคูเวต News

ข่าวเด่น : ผู้บริหารโรงพยาบาลปิยะเวทเยือนคูเวต

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 60  ผู้บริหารโรงพยาบาลปิยะเวท ประกอบด้วย นพ. วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท ร.พ. ปิยะเวท และ น.ส. สุภาวรรณ นิตย์จำรูญ ผอ. ฝ่ายการตลาด และ

นาย Ali Taleb กรรมการผู้จัดการ บริษัท Focus ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ออท. และหารือกับหน่วยงานและกระทรวงต่าง ๆ ของคูเวต เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคลีนิกขนาดเล็กในคูเวต