ข่าวเด่น : รักษาการคณบดีคณะทูตประจำคูเวต จัดงานเลี้ยงรับรองอำลา ออท.  News

ข่าวเด่น : รักษาการคณบดีคณะทูตประจำคูเวต จัดงานเลี้ยงรับรองอำลา ออท.

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562  H.E. Maneyepedza P. Lesetedi รักษาการคณบดีคณะทูตประจำคูเวต (Acting Dean of the Diplomatic Coprs) ออท. บอตสวานา/คูเวต ได้จัดงานเลี้ยงรับรองอำลา ออท. ดุสิต เมนะพันธุ์

เนื่องในโอกาสครบวาระประจำการที่คูเวต ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า