ข่าวเด่น : ออท. ณ คูเวต พบปะกับชมรมนักศึกษาไทยในคูเวต News

ข่าวเด่น : ออท. ณ คูเวต พบปะกับชมรมนักศึกษาไทยในคูเวต

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตดุสิต เมนะพันธุ์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ  ได้พบปะกับชมรมนักศึกษาไทยในคูเวตที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวให้โอวาทและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียน

ปัจจุบัน ชมรมฯ มีสมาชิกทั้งหมด 55 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 32 คน และนักเรียนหญิง 23 คน เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 29 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 26 คน