ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมพิธีเปิดสาขาที่ 21 ของห้างสรรพสินค้า Oncost  News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมพิธีเปิดสาขาที่ 21 ของห้างสรรพสินค้า Oncost

                เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ออท. ดุสิต เมนะพันธุ์ ร่วมพิธีเปิดสาขาที่ 21 ของห้างสรรพสินค้า Oncostที่เขต Al Qurain  

               ห้างสรรพสินค้า Oncost เปิดสาขาแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 และเป็นห้างสรรพสินค้าขายปลีกแห่งแรกในคูเวตที่จำหน่ายสินค้าในราคาขายส่งแกผู้บริโภครายย่อย Oncost สาขาล่าสุดนี้เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่หลากหลายรวมถึงผลิตภัณฑ์ไทยหลายชนิด แขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ที่ไปร่วมงาน ได้แก่ ผู้ว่าเขต Mubarak Al-Kabir ออท. อินเดีย เนปาล แคนาดา อินโดนีเซียประจำคูเวต