ข่าวเด่น : นายทหารจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเข้าร่วมหลักสูตรเสนาธิการของคูเวต  News

ข่าวเด่น : นายทหารจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเข้าร่วมหลักสูตรเสนาธิการของคูเวต

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 พันโทชยพล แสงแดง อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้เข้าเยี่ยมคารวะ ออท. ดุสิต เมนะพันธุ์ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม ที่ Mubarak Al-Abdullah Joint Command and Staff College ที่คูเวต พันโทชยพลฯ เป็นนายทหารคนแรกของไทยที่เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวของคูเวต