ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ คูเวตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำคูเวต ในโอกาสพ้นหน้าที่ News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ คูเวตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำคูเวต ในโอกาสพ้นหน้าที่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ออท. ดุสิต เมนะพันธุ์ ได้จัดเลี้ยงอำลานาย Tan Bunpa เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำคูเวตในโอกาสพ้นหน้าที่ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีเอกอัครราชทูตและอุปทูตจากประเทศอาเซียน ตลอดจนเลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (ACD) และภริยาเข้าร่วมงาน