ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมี ออท.ดุสิต เมนะพันธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว เลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชียและภริยา รวมทั้งชุมชนคนไทยในคูเวต โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ.จัดให้มีการลงนามถวายพระพร การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย

จากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย ออท.ดุสิต เมนะพันธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว เลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชียและภริยา รวมทั้งชุมชนคนไทยในคูเวตได้ร่วมกับเทศบาลของคูเวตเก็บขยะมูลฝอยและทำความสะอาดชายหาดตลอดแนวชายหาดบริเวณ Kuwait Tower