ข่าวเด่น : เลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชียเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ News

ข่าวเด่น : เลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชียเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ เลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชียได้เข้าเยี่ยมคารวะ ออท. ดุสิต เมนะพันธุ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยเลขาธิการฯ และ ออท. ได้หารือร่วมกันในหลายประเด็น เช่น กลไกและโครงสร้างขององค์กร รวมถึงสาขาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ