Top Stories : อุปทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับผู้บริหารบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  ในโอกาสเดินทางมาเยือนคูเวต News

Top Stories : อุปทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับผู้บริหารบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางมาเยือนคูเวต

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62  นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี อุปทูต ณ คูเวต ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับผู้บริหารบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายชุติพจน์ ธรรมชอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการต่างประเทศ และนายณัฐวัฒน์ ฉันทนโพธิ์กุล ผู้แทนขายอาวุโส ในโอกาสเดินทางมาเยือนคูเวต โดยคณะผู้แทนจาก บ. เบทาโกร ได้พบปะหารือกับบริษัทผู้นำเข้าไก่ของคูเวต รวมทั้งสำรวจตลาดการบริโภค และการนำเข้าไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ของชาวคูเวตและแสวงหาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจในคูเวต