กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ปรึกษาทีมประเทศไทย|Team Thailand‘s Advisors

ที่ปรึกษาทีมประเทศไทย ณ นครคุนหมิง

นางสาววีราณี ธนสารวิมล ผู้จัดการ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

          สาขานครคุนหมิง             

นางสาวปิยธิดา สุพัฒนะ ผู้แทนอาวุโส

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานตัวแทน ณ นครคุนหมิง