ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจวอย่างเป็นทางการ News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจวอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง พร้อมด้วยกงสุล (ฝ่ายตำรวจ) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครคุนหมิง ได้เดินทางเยือนนครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเว่ย กั๋วหนาน (Wei Guonan) รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมณฑลกุ้ยโจว โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของมณฑลที่ใช้ Big data ในการแก้ไขปัญหาความยากจนจนประสบผลสำเร็จ และด้านการศึกษา ซึ่งมณฑลกุ้ยโจวเชิญไทยเป็นประเทศเกียรติยศร่วมจัดงานสัปดาห์ความร่วมมือการศึกษาจีน-อาเซียน (China-ASEAN Education Cooperation Week: CAECW) ปี 2562 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ นอกจากนี้ มณฑลกุ้ยโจวยังมีความก้าวหน้าด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและพร้อมแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมก้าวไปสู่สังคมนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0

นอกจากนี้ รองผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้นายโจว หมิงฉิน (Zhou Mingqin) รองเลขาธิการรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว และนายเฉิน ลี่ (Chen Li) อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และคณะยังได้มีโอกาสพบหารือกับนางจาง ยวี่กวาง (Zhang Yuguang) อธิบดีกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลกุ้ยโจว โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน