ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าการมณฑลยูนนานอย่างเป็นทางการ News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าการมณฑลยูนนานอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Zhang Guohua รองผู้ว่าการมณฑลยูนนานอย่างเป็นทางการ ณ ที่ทำการรัฐบาลมณฑลยูนนาน โดยมี พ.ต.อ.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ กงสุล (ฝ่ายตำรวจ) นางณชธร มโนปัญจสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง นางสาวอุไร มุกประดับทอง รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครคุนหมิง และ น.ส. วีราณี ธนสารวิมล ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครคุนหมิง เข้าร่วมด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะด้านการเงินและการธนาคาร