ข่าวเด่น : ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (ฉบับที่ 10) เรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทย News

ข่าวเด่น : ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (ฉบับที่ 10) เรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนานทราบ เกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทย เพิ่มเติม ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศแนบ