ข่าวเด่น : การจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยกลับบ้านจากนครคุนหมิง News

ข่าวเด่น : การจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยกลับบ้านจากนครคุนหมิง

     
การจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยกลับบ้านจากนครคุนหมิง
 
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง นครกว่างโจว นครเซี่ยงไฮ้ นครเฉิงตู และเมืองเซี่ยเหมินได้อำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 49 คน ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินของสายการบิน Kunming Airlines ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวได้รับอนุญาตให้บินรับ-ส่ง ผู้โดยสารกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวด้วยแล้ว โดยก่อนการเดินทาง หน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิงได้ร่วมสนับสนุนของว่างและอาหารกลางวันแก่คนไทย และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ มณฑลยูนนาน ได้ร่วมอำนวยความสะดวกที่ท่าอากาศยานคุนหมิงด้วย
 
           ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่และทีมประเทศไทย ณ นครคุนหมิง ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ รวมถึงหน่วยงานไทยและหน่วยงานจีนที่เกี่ยวข้องและสายการบินฯ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างเดินทางกลับประเทศไทยด้วยดี #น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน