ข่าวเด่น : พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี News

ข่าวเด่น : พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน) นายวรพงศ์ วัฒนสินธุ์ กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี