ข่าวเด่น : ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายชื่อบริษัทผู้แทนที่ได้รับสิทธิให้ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวแบบใช้ครั้งเดียว News

ข่าวเด่น : ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายชื่อบริษัทผู้แทนที่ได้รับสิทธิให้ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวแบบใช้ครั้งเดียว

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จะทำการตรวจสอบและปรับปรุงรายชื่อบริษัทประกอบกิจการนำเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเป็นผู้แทนยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวแบบใช้ครั้งเดียว (TR-Single) ให้แก่ผู้ร้องฯ ชาวจีนทั่วไป จึงขอประกาศดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

*************************

泰王国驻昆明总领事馆将审核并调整在我馆备案的获得为普通中国籍游客代办申请单次旅游签证资质的旅行社名单,特公告如下: