ข่าวเด่น : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2563  News

ข่าวเด่น : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2563

 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2563 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน) นายวรพงศ์ วัฒนสินธุ์ กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิงและครอบครัว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ​