ข่าวเด่น : การบริจาคหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับจังหวัดเชียงราย News

ข่าวเด่น : การบริจาคหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับจังหวัดเชียงราย


การบริจาคหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับจังหวัดเชียงราย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับกงสุล (ฝ่ายตำรวจ) ณ นครคุนหมิง ได้จัดส่งหน้ากากอนามัยจำนวน 2,649 ชิ้น ซึ่งได้รับบริจาคโดยผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยและชาวจีนในนครคุนหมิง และอุปกรณ์การแพทย์จำนวน 100 ชิ้น ซึ่งบริจาคโดยศูนย์สหภาพการรักษาพยาบาลการกุศลมณฑลกุ้ยโจว ให้กับจังหวัดเชียงรายโดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ ลือชา ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอแม่สาย และนางสาวเกศริน พนารังสรรค์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย รับมอบสิ่งของบริจาคเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับคนไทยที่พำนักในเขตกงสุล (มณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน) อย่างต่อเนื่อง และยังได้ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำในด้านต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แก่คนไทยในเขตกงสุลอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และเพื่อแสดงไมตรีจิตเมื่อสถานการณ์โรค COVID-19 แพร่ระบาดในประเทศไทย ก็ได้มีหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ของจีน ในมณฑลยูนนานและกุ้ยโจว ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ให้ไทยเช่นกัน