ข่าวเด่น : การจัดส่งหน้ากากอนามัยและให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน News

ข่าวเด่น : การจัดส่งหน้ากากอนามัยและให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน

การจัดส่งหน้ากากอนามัยและให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน

ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับคนไทยที่พำนักในเขตกงสุล (มณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน) แล้วกว่า 1,000 ชิ้น โดยส่วนใหญ่ได้จัดส่งให้คนไทยในเขตกงสุลทางไปรษณีย์ รวมถึงมอบให้ผู้แทนนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แจกจ่ายให้กับเพื่อนนักศึกษาที่ยังพำนักอยู่ในจีน นอกจากนี้ ยังได้ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำในด้านต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แก่คนไทยในเขตกงสุลอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

                                                                                                                            10 เมษายน 2563