ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง กล่าวเปิดงานสัมมนาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ GMS News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง กล่าวเปิดงานสัมมนาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ GMS

ด้วยกรมพลังงาน มณฑลยูนนาน ได้จัดงานสัมมนาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ GMS ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมคุนหมิง นครคุนหมิง โดยมีผู้แทนกระทรวงพลังงานของไทย นำโดย ดร. พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าวด้วย
 
ในโอกาสนี้ นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้รับเกียรติให้กล่าวเปิดงานสัมมนาดังกล่าว ร่วมกับนาย Qiao Guoxin รองอธิบดีกรมพลังงาน มณฑลยูนนาน โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านพลังงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อมโยงในกรอบ GMS โดยมีความคืบหน้าที่สำคัญ นอกจากการเชื่อมโยงสายส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิก GMS แล้ว ยังมีการขยายต่อไปยังประเทศนอกกลุ่ม GMS ด้วย อาทิ โครงการความร่วมมือสายส่งกระแสไฟจากลาว ผ่านไทย ไปยังมาเลเซีย

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้กล่าวถึงศักยภาพด้านพลังงานของมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ ซึ่งได้ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังมณฑลฝั่งตะวันออกของจีนและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เวียดนาม และเมียนมาด้วย อย่างไรก็ตาม กงสุลใหญ่ฯ ได้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพลังงานอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับเรื่องการสร้างความมั่นคงและความพร้อมการรองรับด้านพลังงาน

ภายหลังพิธีเปิดงานสัมมนาฯ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงพลังงาน ได้ร่วมหารือกับผู้บริหารกรมพลังงาน มณฑลยูนนาน เกี่ยวกับความเป็นไปได้และโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยกับมณฑลยูนนานในอนาคตต่อไป