ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ให้การต้อนรับและบรรยายแก่คณะผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ให้การต้อนรับและบรรยายแก่คณะผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยภาครัฐและเอกชนไทย นำโดยนายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมจิ่นเจียง นครคุนหมิง ในโอกาสเดินทางศึกษาเส้นทางโลจิสติกส์และการสร้างโอกาสทางการค้า-การลงทุนระหว่างไทย-ลาว-จีน บนเส้นทาง R3A ระหว่างวันที่ 3-7 พ.ย. 2562
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจีน” โดยเน้นศักยภาพของมณฑลในเขตอาณา ได้แก่ มณฑลหูหนาน มณฑลกุ้ยโจว โดยเฉพาะมณฑลยูนนาน ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยโดยตรงทั้งทางถนน (เส้นทาง R3A) ทางน้ำ ทางอากาศ และทางรถไฟในอนาคต
 
นอกจากนี้ นางณชธร มโนปัญจสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง ยังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “โอกาสของสินค้าไทยในนครคุนหมิง” ซึ่งนิยมผลไม้ไทย อาหารแปรรูป อาหารไทย เครื่องสำอาง สินค้าแม่และลูก สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ และสินค้าเพื่อสุขภาพ