ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562

เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลา ในโอกาสดังกล่าว นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง ตลอดจนชาวไทยที่พำนักอยู่ในนครคุนหมิงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว