ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลา ในโอกาสดังกล่าว นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง ตลอดจนชาวไทยที่พำนักอยู่ในนครคุนหมิง ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และนักธุรกิจ รวม 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร