ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดงาน Food an' Fun in Thai Festival 2019 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดงาน Food an' Fun in Thai Festival 2019

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้จัดงาน Food an' Fun in Thai Festival 2019 ภายใต้บรรยากาศของประเพณีลอยกระทง ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคราวน์พลาซ่า นครคุนหมิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทย สินค้าไทย และการท่องเที่ยวไทยผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจีน และสื่อมวลชนจีนในนครคุนหมิง นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงความขอบคุณไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานสมาชิกทีมประเทศไทย ณ นครคุนหมิง ผู้ประกอบการไทยในนครคุนหมิง สถานกงสุลใหญ่ประเทศอาเซียนในนครคุนหมิง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจีนในนครคุนหมิง ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2562

ในโอกาสนี้ นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้กล่าวเปิดงานฯ และฉายวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เพื่อเชิญชวนให้ชาวนครคุนหมิงเดินทางมาท่องเที่ยว โดยเฉพาะ การสัมผัสบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงไทยประจำปี 2562 นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้นำผู้เข้าร่วมงานร่วมรำวงวันลอยกระทง และร่วมร้องเพลง ทำให้บรรยากาศในงานมีความครึกครื้นสนุกสนาน สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานได้เผยแพร่ข่าวและภาพบรรยากาศของงานฯ ในวงกว้าง ซึ่งช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดี

ภายในงานฯ ได้จัดให้มีอาหารคาว หวาน ผลไม้ ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มไทย จากร้านอาหารไทยและผู้ประกอบการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าไทยในนครคุนหมิง ร่วมทั้งการสาธิตทำข้าวเกรียบปากหม้อ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทาน ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารไทยและสินค้าไทยอีกด้วย