ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยเวลา 09.00 น. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูปจากวิทยาลัยพระปริยัติธรรมเมืองอันหนิง โดยมีนางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เป็นประธานในพิธีฯ และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิงพร้อมครอบครัว ตลอดจนชุมชนไทยในนครคุนหมิง เข้าร่วม

เวลา 10.00 น. นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้นำผู้เข้าร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และเปล่งเสียงทรงพระเจริญ อนึ่ง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ด้วย