ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยเวลา 08.00 น. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวิทยาลัยพระปริยัติธรรมเมืองอันหนิง โดยมีนางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เป็นประธานในพิธีฯ และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิงพร้อมครอบครัว ตลอดจนชุมชนไทยในนครคุนหมิง รวม 35 คน เข้าร่วม

เวลา 10.00 น. นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้นำผู้เข้าร่วมพิธี รวม 35 คน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยพร้อมเพรียงกัน

เวลา 10.30 น. นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้นำผู้เข้าร่วมพิธี รวม 35 คน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และเปล่งเสียงทรงพระเจริญ อนึ่ง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย