ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน “Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup Chinese Speech Contest”  News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน “Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup Chinese Speech Contest”

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน “Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup Chinese Speech Contest” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน China - ASEAN Education Cooperation Week (CAECW) 2019 ณ ศูนย์การประชุมถาวร CAECW นครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว โดยการประกวดฯ ดังกล่าว ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ใช้พระนามาภิไธยเป็นชื่อการจัดงานตั้งแต่ครั้งแรกในปี 2561 ครั้งนี้ และสำหรับครั้งต่อๆ ไป

การประกวดฯ ในปีนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วม 39 คน และผ่านเข้ารอบประกวดในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 จำนวน 24 คน จาก 7 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และไทย โดยในจำนวนผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 5 รางวัล มีนักศึกษาไทย 2 คน