ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เป็นประธานจัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ณ วัดพุทธเถรวาท วิทยาลัยพระปริยัติธรรมยูนนาน เมืองอานหนิง มณฑลยูนนาน โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป และพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย คณาจารย์ ผู้ประกอบการและนักธุรกิจชาวไทย นักเรียน นักศึกษา และชุมชนไทย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 180 คน โดยหลังจากกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในบริเวณวิทยาลัยพระปริยัติธรรมยูนนาน ได้แก่ การเก็บกวาดขยะ กวาดถูทำความสะอาดบริเวณลานวัด ถนน และบาทวิถี ปรับแต่งทัศนียภาพ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ ทำความสะอาดศาสนสถานและอาคารเรียน และทำความสะอาดห้องน้ำ ในพื้นที่ของนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรญาณ ภายในวิทยาลัยฯ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย คณาจารย์ และนักธุรกิจชาวไทย นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และชุมชนไทยจำนวนเกือบ 200 คนเช่นกัน

ช่วงบ่าย นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายในบริเวณวิทยาลัยพระปริยัติธรรมยูนนาน เมืองอานหนิง มณฑลยูนนาน โดยนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย คณาจารย์ และนักธุรกิจชาวไทย นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และชุมชนไทยจำนวน 180 คน ตั้งแถวถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ได้แก่ การเก็บกวาดขยะ กวาดถูทำความสะอาดบริเวณลานวัด ถนน และบาทวิถี ปรับแต่งทัศนียภาพ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ ทำความสะอาดศาสนสถานและอาคารเรียน และทำความสะอาดห้องน้ำ ในพื้นที่ของนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรญาณ ภายในวิทยาลัยฯ

ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สำหรับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลหูหนาน ในการนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิงได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2562

อนึ่ง โดยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วิทยาลัยพระปริยัติธรรมเมืองอันหนิง เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับชาวไทยที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 17.10 น. นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โรงแรมซิลเวอร์เชส บูติค นครคุนหมิง โอกาสดังกล่าว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง ตลอดจนชาวไทยที่พำนักอยู่ในนครคุนหมิง จำนวน 70 คน ได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยได้รับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับพสกนิกรไทยทั่วโลก