ข่าวเด่น : เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนาน และประธานสภาประชาชนมณฑลยูนนาน เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ News

ข่าวเด่น : เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนาน และประธานสภาประชาชนมณฑลยูนนาน เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 28-30 มี.ค. 2562 นายเฉิน หาว (Chen Hao) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนาน และประธานสภาประชาชนมณฑลยูนนาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของมณฑลยูนนานได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือและแสวงหาโอกาสด้านเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยในระหว่างการเยือน เลขาธิการพรรคฯ และคณะได้เข้าพบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จังหวัดระยอง รวมทั้งพบปะกับภาคเอกชนรายสำคัญของไทย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายเฉิน หาว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนาน และประธานสภาประชาชนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าพบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือไทย – ยูนนานให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นที่เป็นความสนใจร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/101525

มณฑลยูนนานนับเป็นมณฑลของจีนที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด โดยสามารถเชื่อมโยงผ่านทางบกตามถนนสาย R3A อีกทั้งขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการรถไฟจีน-ลาว-ไทย ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้จะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับมณฑลยูนนานเป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นโอกาสของผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งสองฝ่ายที่จะขยายปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกัน ดังนั้น การเดินทางเยือนประเทศไทยของเลขาธิการพรรคฯ และคณะในครั้งนี้จึงมีความสำคัญในการมีส่วนช่วยผลักดันพลวัตความสัมพันธ์ในทุกมิติของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังนับเป็นการเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้นำระดับสูงสุดของมณฑลยูนนานเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี