• ปัจจุบัน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง คือ thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th // 泰王国驻昆明总领事馆现用邮箱号为:thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด

Contact: 18th Floor, Shuncheng Twin Towers, East Building, Dong Feng Xi Lu Road, Kunming, Yunnan Province, P.R.China

Office Hours: Monday-Friday 0830-1200 hrs. and 1300-1730 hrs.

Visa Section: Monday-Friday 0900-1130 hrs. and 1300-1700 hrs.     办理签证:星期一至星期五上午九点至十一点半,咨询服务下午一点至五点

Tel: (86-871) 6316-6616                     签证咨询电话:6314-9296 上午为办理签证时间,若工作人员工作繁忙无法接听电话、请在下午拨打

Fax: (86-871) 6316-6891

สายด่วนเฉพาะคนไทยตกทุกข์ได้ยาก:

(๘๖) ๑๕๕๘๗๐๐๓๗๓๒

- หมายเลขนี้ สำหรับคนไทยติดต่อในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น

- 本号码仅限于泰国人遇到紧急情况时拨打

- For general enquiries, including visa, please call (86-871) 6316-6616          or 6314-9296 during office hours.

 

Email: thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th

  • Thailand Elite
  • thailandtoday
  • กรมการกงสุล
  • ThaiBizChina
  • Prince Mahidol Award Foundation