งานกงสุล

กงสุลสัญจร

กำหนดการให้บริการกงสุลสัญจรประจำปีงบประมาณ 2562
 

ครั้งที่ ว้นที่ สถานที่
1. 25-26 มกราคม 2562 วัดพุทธชยันตี
รัฐ Johor
27 มกราคม 2562

วัดอริยะประชาราม

เมือง Seremban รัฐ Negeri Sembilan

2. 21 เมษายน 2562

วัดสิริบุญญามรรคาราม

เมือง Ipoh รัฐ Perak

3.

29-30 มิถุนายน 2562

(รอยืนยัน)

เมือง Kuantan

รัฐ Pahang

4.

2-3 สิงหาคม 2562

(รอยืนยัน)

วัดพุทธชยันตี
รัฐ Johor

4 สิงหาคม 2562

(รอยืนยัน)

รัฐ Melaka


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามสถานะล่าสุดได้ที่ Facebook: กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์