ข่าวเด่น ข่าว

ข่าวเด่น

 • พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธไทยเชตวัน
  พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธไทยเชตวัน
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดพุทธไทยเชตวัน รัฐสลังงอร์
  20 ธ.ค. 2556
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐิน
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐิน
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 พันเอกฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำมาเลเซีย ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐิน ที่ธรรมศาลาจริยาภรณ์ วัดพุทธไทยเชตวัน รัฐสลังงอร์
  20 ธ.ค. 2556
 • การฝึกอบรมทักษะภาษาไทยหลักสูตรเร่งรัด
  การฝึกอบรมทักษะภาษาไทยหลักสูตรเร่งรัด
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เป็นประธานในพิธีจบการศึกษาทักษะภาษาไทย ระดับเบื้องต้น หลักสูตรเร่งรัด ระยะเวลา 1 เดือน ของศูนย์การศึุกษานอกระบบและศูนย์การเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธชยันตี กรุงกัวลาลัมเปอร์
  20 ธ.ค. 2556
 • งาน Thailand Delights
  งาน Thailand Delights
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในมาเลเซีย ได้จัดงาน Thailand Delights 2013 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นประเทศไทย ตลอดจนกระชับและขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและภาคประชาสังคมมาเลเซีย รวมถึงคณะทูตานุทูตในมาเลเซีย และ Friends of Thailand
  19 ธ.ค. 2556
 • พิธีเปิดสำนักงานศูนย์กลางการบริหารสมาคมผู้ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในมาเลเซีย
  พิธีเปิดสำนักงานศูนย์กลางการบริหารสมาคมผู้ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในมาเลเซีย
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและงานเลี้ยงฉลองการเปิดสำนักงานศูนย์กลางการบริหารสมาคมผู้ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย
  19 ธ.ค. 2556
 • การจัดตั้งโครงการไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของมาเลเซีย
  การจัดตั้งโครงการไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของมาเลเซีย
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน และวันที่ 24 กันยายน 2556 นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจและแถลงการณ์กิจกรรมร่วมกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่งในมาเลเซีย
  19 ธ.ค. 2556
 • โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2
  โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2
  เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2556 นายทรงศัก สายเชื้อ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้นำคณะนักศึกษามาเลเซียและนักศึกษาไทยในมาเลเซียเยือนไทยเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยในการประชุม Thai-Malaysian University Students Forum ครั้งที่ 2 ที่กระทรวงการต่างประเทศ
  19 ธ.ค. 2556
 • งานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูต/อุปทูต และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556.
  งานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูต/อุปทูต และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556.
  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และภริยาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่เอกอัครราชทูต/อุปทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (26 ประเทศ) และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (7 ประเทศ) โดยมีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ รวมทั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าสำนักงานหน่วยงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะ
  2 ก.ย. 2556
 • การแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 55 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
  การแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 55 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีปิดการแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน โดยนายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และผู้แทนหน่วยงาน ทีมประเทศไทยในมาเลเซีย ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันและเข้าร่วมในพิธีปิด
  10 ก.ค. 2556
 • พณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รอง นรม.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ออท.กฤต ไกรจิตติ ได้เข้าพบ Prof. Tan Sri Dr. Ghauth Jasmon อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเเห่งมลายา
  พณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รอง นรม.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ออท.กฤต ไกรจิตติ ได้เข้าพบ Prof. Tan Sri Dr. Ghauth Jasmon อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเเห่งมลายา
  เมื่อวันที่ 14 พ.ค.56 ฯเวลา 15.00-17.00 น. พณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รอง นรม.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ออท.กฤต ไกรจิตติ ได้เข้าพบ Prof. Tan Sri Dr. Ghauth Jasmon อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเเห่งมลายา (University of Malaya) เพื่อรับฟังและเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเข้าสู่ประช่าคมอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศของ University of Malaya
  6 มิ.ย. 2556