ข่าวเด่น ข่าว

ข่าวเด่น

 • การจัดตั้งโครงการไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของมาเลเซีย
  การจัดตั้งโครงการไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของมาเลเซีย
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน และวันที่ 24 กันยายน 2556 นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจและแถลงการณ์กิจกรรมร่วมกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่งในมาเลเซีย
  19 ธ.ค. 2556
 • โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2
  โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2
  เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2556 นายทรงศัก สายเชื้อ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้นำคณะนักศึกษามาเลเซียและนักศึกษาไทยในมาเลเซียเยือนไทยเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยในการประชุม Thai-Malaysian University Students Forum ครั้งที่ 2 ที่กระทรวงการต่างประเทศ
  19 ธ.ค. 2556
 • งานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูต/อุปทูต และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556.
  งานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูต/อุปทูต และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556.
  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และภริยาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่เอกอัครราชทูต/อุปทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (26 ประเทศ) และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (7 ประเทศ) โดยมีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ รวมทั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าสำนักงานหน่วยงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะ
  2 ก.ย. 2556
 • การแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 55 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
  การแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 55 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีปิดการแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน โดยนายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และผู้แทนหน่วยงาน ทีมประเทศไทยในมาเลเซีย ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันและเข้าร่วมในพิธีปิด
  10 ก.ค. 2556
 • พณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รอง นรม.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ออท.กฤต ไกรจิตติ ได้เข้าพบ Prof. Tan Sri Dr. Ghauth Jasmon อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเเห่งมลายา
  พณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รอง นรม.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ออท.กฤต ไกรจิตติ ได้เข้าพบ Prof. Tan Sri Dr. Ghauth Jasmon อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเเห่งมลายา
  เมื่อวันที่ 14 พ.ค.56 ฯเวลา 15.00-17.00 น. พณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รอง นรม.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ออท.กฤต ไกรจิตติ ได้เข้าพบ Prof. Tan Sri Dr. Ghauth Jasmon อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเเห่งมลายา (University of Malaya) เพื่อรับฟังและเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเข้าสู่ประช่าคมอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศของ University of Malaya
  6 มิ.ย. 2556
 • นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ได้พบกับผู้แทนมูลนิธิพระวิเชียร โมลี
  นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ได้พบกับผู้แทนมูลนิธิพระวิเชียร โมลี
  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ได้พบกับผู้แทนมูลนิธิพระวิเชียร โมลี และผู้แทนสมาคมชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามในกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐสลังงอร์ (PERSILA)
  4 มิ.ย. 2556
 • Penang Story Symposium และ Thailand-Malaysia Business Dialogue & Networking Program
  Penang Story Symposium และ Thailand-Malaysia Business Dialogue & Networking Program
  เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง ปีนัง ได้ร่วมกับ Penang Heritage Trust (PHT) จัดการสัมมนาวิชาการเชิงประวัติศาสตร์ Penang story Symposium หัวข้อ “Khaw Sim Bee Na Ranong and Shared History of Malaysia-Thailand Relations : From the Past to Future Cooperation” และร่วมกับ Asian Strategy & Leadership Institute (ASLI) ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดตั้ง Malaysia-Thailand Business Council (MTBC) จัดการสัมมนาธุรกิจ “Thailand-Malaysia Business Dialogue & Networking Program” ณ ปีนัง โดยได้เชิญนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นองค์ปาถกในการสัมมนาวิชาการ ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้) ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการ ต่อความสัมพันธ์ด้านการเมือง การปกครองและธุรกิจระหว่างปีนังกับภูเก็ต และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศมาเลเซียในภาพรวม รวมทั้งรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทยในช่วง Thailand-Malaysia Business Dialogue & Networking Program
  16 พ.ค. 2556
 • งานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติที่มาเลเซีย (MIHAS) ครั้งที่10
  งานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติที่มาเลเซีย (MIHAS) ครั้งที่10
  สถานเอกอัครราชทูตฯร่วมกับ กรมเศษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศ ดำเนินโครงการนำคณะผู้แทนอุตสาหกรรมฮาลาลไทย คณะผู้ประกอบการSMEs จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ฯและคณะผู้บริหารคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติที่มาเลเซีย (MIHAS) ครั้งที่10 โดยมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านธุรกิจฮาลาลไทย ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2556 ที Kuala Lumpur Convention Centre,KLCC ,Kuala Lumpur,Malaysia.
  16 พ.ค. 2556