ข่าวเด่น ข่าว

ข่าวเด่น

 • พณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รอง นรม.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ออท.กฤต ไกรจิตติ ได้เข้าพบ Prof. Tan Sri Dr. Ghauth Jasmon อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเเห่งมลายา
  พณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รอง นรม.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ออท.กฤต ไกรจิตติ ได้เข้าพบ Prof. Tan Sri Dr. Ghauth Jasmon อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเเห่งมลายา
  เมื่อวันที่ 14 พ.ค.56 ฯเวลา 15.00-17.00 น. พณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รอง นรม.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ออท.กฤต ไกรจิตติ ได้เข้าพบ Prof. Tan Sri Dr. Ghauth Jasmon อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเเห่งมลายา (University of Malaya) เพื่อรับฟังและเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเข้าสู่ประช่าคมอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศของ University of Malaya
  6 มิ.ย. 2556
 • นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ได้พบกับผู้แทนมูลนิธิพระวิเชียร โมลี
  นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ได้พบกับผู้แทนมูลนิธิพระวิเชียร โมลี
  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ได้พบกับผู้แทนมูลนิธิพระวิเชียร โมลี และผู้แทนสมาคมชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามในกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐสลังงอร์ (PERSILA)
  4 มิ.ย. 2556
 • Penang Story Symposium และ Thailand-Malaysia Business Dialogue & Networking Program
  Penang Story Symposium และ Thailand-Malaysia Business Dialogue & Networking Program
  เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง ปีนัง ได้ร่วมกับ Penang Heritage Trust (PHT) จัดการสัมมนาวิชาการเชิงประวัติศาสตร์ Penang story Symposium หัวข้อ “Khaw Sim Bee Na Ranong and Shared History of Malaysia-Thailand Relations : From the Past to Future Cooperation” และร่วมกับ Asian Strategy & Leadership Institute (ASLI) ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดตั้ง Malaysia-Thailand Business Council (MTBC) จัดการสัมมนาธุรกิจ “Thailand-Malaysia Business Dialogue & Networking Program” ณ ปีนัง โดยได้เชิญนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นองค์ปาถกในการสัมมนาวิชาการ ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้) ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการ ต่อความสัมพันธ์ด้านการเมือง การปกครองและธุรกิจระหว่างปีนังกับภูเก็ต และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศมาเลเซียในภาพรวม รวมทั้งรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทยในช่วง Thailand-Malaysia Business Dialogue & Networking Program
  16 พ.ค. 2556
 • งานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติที่มาเลเซีย (MIHAS) ครั้งที่10
  งานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติที่มาเลเซีย (MIHAS) ครั้งที่10
  สถานเอกอัครราชทูตฯร่วมกับ กรมเศษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศ ดำเนินโครงการนำคณะผู้แทนอุตสาหกรรมฮาลาลไทย คณะผู้ประกอบการSMEs จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ฯและคณะผู้บริหารคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติที่มาเลเซีย (MIHAS) ครั้งที่10 โดยมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านธุรกิจฮาลาลไทย ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2556 ที Kuala Lumpur Convention Centre,KLCC ,Kuala Lumpur,Malaysia.
  16 พ.ค. 2556
 • การแสดงพระธรรมเทศนา ของพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
  การแสดงพระธรรมเทศนา ของพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
  เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ) เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน อ เมือง จ เลย มาแสดงธรรมเทศนา ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา อาคารที่ทำการสถานเอกอัคราชทูตฯ โดยมีนายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในงาน และมีชุมชนไทยในมาเลเซีย ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวมาเลเซีย เข้าร่วมจำนวนประมาณ 120 คน
  5 เม.ย. 2556
 • นาย มติ ตั้งพานิช ราชบัณฑิต นำคณะราชบัณฑิต และภาคีสมาชิกประะเภทวรรณศิลป์ เยือนมาเลเซีย
  นาย มติ ตั้งพานิช ราชบัณฑิต นำคณะราชบัณฑิต และภาคีสมาชิกประะเภทวรรณศิลป์ เยือนมาเลเซีย
  นาย มติ ตั้งพานิช ราชบัณฑิต นำคณะราชบัณฑิต และภาคีสมาชิกประะเภทวรรณศิลป์ เยือนมาเลเซีย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ โดย นายทรงศัก สายเชื้อ อัครราชทูต เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
  5 เม.ย. 2556
 • งานเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตสมรสในมาเลเซีย“จะหย่าหรือจะอยู่(ต่อ)ดี เมื่อรู้ว่าสามีปันใจให้หญิงอื่น”
  งานเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตสมรสในมาเลเซีย“จะหย่าหรือจะอยู่(ต่อ)ดี เมื่อรู้ว่าสามีปันใจให้หญิงอื่น”
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตสมรสในมาเลเซีย ในหัวข้อ“จะหย่าหรือจะอยู่(ต่อ)ดี เมื่อรู้ว่าสามีปันใจให้หญิงอื่น”
  23 ม.ค. 2556
 • ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีพบนักเรียนไทยทุนรัฐบาลมาเลเซีย
  ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีพบนักเรียนไทยทุนรัฐบาลมาเลเซีย
  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปพบปะกับนักเรียนไทยทุนรัฐบาลมาเลเซียที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาสอนศาสนา SMAP Kajang รัฐสลังงอร์ จำนวน 58 คน
  17 ม.ค. 2556