ข่าวเด่น ข่าว

ข่าวเด่น

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30-12.30 น. นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  24 ธ.ค. 2556
 • เอกอัครราชทูตเป็นประธานเปิดงานลอยกระทงของสมาคม PESILA
  เอกอัครราชทูตเป็นประธานเปิดงานลอยกระทงของสมาคม PESILA
  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงและการแสดงทางวัฒนธรรมประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสยามกลันตันในกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐสลังงอร์ (เปอซิลา)
  24 ธ.ค. 2556
 • พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธไทยเชตวัน
  พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธไทยเชตวัน
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดพุทธไทยเชตวัน รัฐสลังงอร์
  20 ธ.ค. 2556
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐิน
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐิน
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 พันเอกฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำมาเลเซีย ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐิน ที่ธรรมศาลาจริยาภรณ์ วัดพุทธไทยเชตวัน รัฐสลังงอร์
  20 ธ.ค. 2556
 • การฝึกอบรมทักษะภาษาไทยหลักสูตรเร่งรัด
  การฝึกอบรมทักษะภาษาไทยหลักสูตรเร่งรัด
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เป็นประธานในพิธีจบการศึกษาทักษะภาษาไทย ระดับเบื้องต้น หลักสูตรเร่งรัด ระยะเวลา 1 เดือน ของศูนย์การศึุกษานอกระบบและศูนย์การเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธชยันตี กรุงกัวลาลัมเปอร์
  20 ธ.ค. 2556
 • งาน Thailand Delights
  งาน Thailand Delights
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในมาเลเซีย ได้จัดงาน Thailand Delights 2013 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นประเทศไทย ตลอดจนกระชับและขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและภาคประชาสังคมมาเลเซีย รวมถึงคณะทูตานุทูตในมาเลเซีย และ Friends of Thailand
  19 ธ.ค. 2556
 • พิธีเปิดสำนักงานศูนย์กลางการบริหารสมาคมผู้ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในมาเลเซีย
  พิธีเปิดสำนักงานศูนย์กลางการบริหารสมาคมผู้ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในมาเลเซีย
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและงานเลี้ยงฉลองการเปิดสำนักงานศูนย์กลางการบริหารสมาคมผู้ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย
  19 ธ.ค. 2556
 • การจัดตั้งโครงการไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของมาเลเซีย
  การจัดตั้งโครงการไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของมาเลเซีย
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน และวันที่ 24 กันยายน 2556 นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจและแถลงการณ์กิจกรรมร่วมกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่งในมาเลเซีย
  19 ธ.ค. 2556