ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เข้าเฝ้าฯ สุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์ | H.E. the Ambassador was granted audience with H.R.H. the Sultan of Johor ข่าว

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เข้าเฝ้าฯ สุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์ | H.E. the Ambassador was granted audience with H.R.H. the Sultan of Johor

 
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้รับพระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสุลต่านอิบราฮิม อิบนี อัลมาฮูม สุลต่าน อิสกันดาร์ สุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์ที่พระราชวังบูกิตเซรีน เมืองยะโฮร์บาห์รู เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ สุลต่านได้ทรงพระปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมในรัฐยะโฮร์ อาทิ ความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมกับสิงคโปร์ ความแพร่หลายของบุหรี่ไฟฟ้า การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมถึงประเด็นความสัมพันธ์กับประเทศไทย อนึ่ง รัฐยะโฮร์เป็นหนึ่งในรัฐที่เก่าแก่ที่สุดของมาเลเซีย อยู่ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ติดกับช่องแคบยะโฮร์ซึ่งกั้นระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ จึงเป็นรัฐที่มีความสำคัญในด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
 
On 10 December 2015, H.E. Mr. Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, was granted an audience with H.R.H. Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan of Johor Darul Ta'zim, at Istana Bukit Serene, Johor Bahru, to introduce himself upon taking up his duty in Kuala Lumpur. On this occasion, H.E. the Ambassador had an opportunity to exchange views with H.R.H. the Sultan regarding economic and social developments in Johor and its relations with Thailand.