ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยประจำมาเลเซีย | H.E. the Prime Minister chaired a meeting of Team Thailand in Malaysia ข่าว

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยประจำมาเลเซีย | H.E. the Prime Minister chaired a meeting of Team Thailand in Malaysia

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยประจำมาเลเซียที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๗ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และรักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เข้าร่วมด้วย
 
ในโอกาสนี้ นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้รายงานการดำเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน ๕ สาขา ได้แก่ การส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาพรวม การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ การส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียในทุกรูปแบบ และการคุ้มครองและส่งเสริมความเข้มแข็งของชาวไทยในมาเลเซีย ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาล ทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาที่สั่งสมมานานและการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างกัน การสนับสนุนนักศึกษาไทยที่มาศึกษาต่อในมาเลเซีย การแก้ปัญหาที่คั่งค้าง การส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่มีศักยภาพ และการประสานการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
 
On 20 November 2015, H.E. Gen. Prayut Chan-o-cha (Ret.), Prime Minister of the Kingdom of Thailand, chaired a Team Thailand in Malaysia meeting at the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur. The meeting was attended by H.E. the Prime Minister's senior advisers, together with chief of Thai agencies in Kuala Lumpur, the Royal Thai Consul-General in Penang, and Acting Royal Thai Consul-General in Kota Bharu.
 
During the meeting, H.E. Mr. Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, provided a short briefing about the works of Team Thailand in promoting Thai-Malaysian relations and looking after Thai citizens residing in Malaysia, while H.E. the Prime Minister gave his comments and insights about the current Government policies both in general and related to Thai-Malaysian relations.