ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีรัฐปีนัง | H.E. the Ambassador paid a courtesy call on Y.B. the Chief Minister of the State of Penang ข่าว

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีรัฐปีนัง | H.E. the Ambassador paid a courtesy call on Y.B. the Chief Minister of the State of Penang

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายลิม กวน เอ็ง มุขมนตรีรัฐปีนัง เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมีนางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณรัฐปีนังที่ได้ถวายการต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอย่างสมพระเกียรติ และหารือกับมุขมนตรีฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านประวัติศาสตร์ การขยายมูลค่าการค้า ความร่วมมือในด้านการศึกษา และประเด็นความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับรัฐปีนัง
 
On 28 October 2015, H.E. Mr. Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, paid a courtesy call on Y.B. Lim Guan Eng, Chief Minister of the State of Penang, to introduce himself officially upon taking up his duty in Kuala Lumpur. On this occasion, H.E. the Ambassador expressed his utmost appreciation for the State of Penang for welcoming H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn on 1 October 2015, and exchanged views with Y.B. the Chief Minister regarding the historical relations between Siam and Penang, trade relations, cooperation in education, and transport connectivity between Thailand and Malaysia.