ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักเลขาธิการอาเซียนหลังใหม่ และงานเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ 52 ปี ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ข่าว

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักเลขาธิการอาเซียนหลังใหม่ และงานเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ 52 ปี ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักเลขาธิการอาเซียนหลังใหม่ ที่กรุงจาการ์ตา โดยมีนายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมทั้งลงนามในแผ่นศิลา และมอบกุญแจสัญลักษณ์ให้เลขาธิการอาเซียน ในโอกาสที่รัฐบาลอินโดนีเซียส่งมอบอาคารหลังใหม่ให้แก่เลขาธิการอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทน คณะทูต และบุคคลสำคัญอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานอาเซียน ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย และเลขาธิการอาเซียน โดยเน้นย้ำเจตนารมณ์ของผู้นำอาเซียนที่ได้ร่วมกันวางรากฐานที่สำคัญเพื่ออาเซียนในปัจจุบัน ได้แก่ การจัดตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียน สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (ปฏิญญาบาหลี) จากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1976 ที่บาหลี จวบจนปัจจุบันซึ่งประชาคมอาเซียนได้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญของสันติภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาค รวมถึงเป็นภาคีสำคัญของประชาคมระหว่างประเทศ อาเซียนจึงจำเป็นต้องมีสถาบันสนับสนุนที่มีความเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิม ซึ่งอาคารสำนักเลขาธิการอาเซียนหลังใหม่นี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเป็นศูนย์รวมของอาเซียน โดยคาดหวังว่าจะมีการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานใหญ่ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียน และส่งเสริมการรับรู้ร่วมกันเกี่ยวกับอาเซียนโดยรวมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาคารหลังนี้ได้ก่อสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความครอบคลุมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวาระที่อาเซียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้เข้าร่วมพิธีเปิดอาเซียนแกลเลอรี ซึ่งปัจจุบันมีนางสาวปานพรรณ ยอดมณี เป็นจิตรกรประจำ (Resident Artist) ภายใต้โครงการ ASEAN Artists Residency Programme ประจำปี 2562 และร่วมพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสอาเซียนครบรอบ 52 ปี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำข้อความสารจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บรรจุใน time capsule ร่วมกับข้อความสารจากผู้นำอาเซียนประเทศอื่น ๆ ซึ่ง time capsule ดังกล่าวจะถูกเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อเผยแพร่ข้อความทั้งหมดสู่สาธารณชนในปี 2585 (ค.ศ. 2042) หรือเมื่ออาเซียนครบรอบ 75 ปี