ข่าวกิจกรรม ข่าว

ข่าวกิจกรรม

 • พิธีเปิดตัวโครงการไทยศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยมาลายา
  พิธีเปิดตัวโครงการไทยศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยมาลายา
  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 นายศรัณย์ เหตานุรักษ์ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ร่วมกับ Dr. Thirunaukarasu Subramaniam หัวหน้าภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา (Universiti Malaya) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการไทยศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยมาลายา
  14 ม.ค. 2557
 • เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดยนายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์
  24 ธ.ค. 2556
 • คณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ
  คณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นำโดยนายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และนายครรชิต สิงห์สุวรรณ รักษาการผู้จัดการธนาคาร ได้เข้าพบกับนางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อุปทูต และคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย
  22 ธ.ค. 2556
 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย
  การประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย
  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 สมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซียได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 3 ขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
  22 ธ.ค. 2556
 • เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต และคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 23 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การนักศึกษาฯ นำโดย น.ส. ฌาลิศา ธรรมวงศ์ นายกองค์การนักศึกษาฯ และผู้เข้าร่วมโครงการ TU ASEAN Delegation
  22 ธ.ค. 2556